Demokratikontoret/Valgenheden og Indenrigsministeriet (svar)

24. oktober 2023

Kære Jørn Nielsen 

Tak for din mail. 

Vedrørende dit første spørgsmål kan ministeriet ikke egenhændigt ændre eller afskaffe eftertænksomhedsperioden, da denne er fastsat i folketingsvalgloven. Det kræver flertal i Folketinget. Som nævnt har der løbende været politisk flertal for at opretholde eftertænksomhedsperioden på syv dage.

Det samme gælder for dit andet spørgsmål. De 18 måneders minimum for opstillingsberettigelse følger af loven og kræver derfor flertal i Folketinget at ændre. Ministeriet er ikke bekendt med, at der skulle være politisk ønske om at ændre denne regel. I anledning af din henvendelse har vi ændret teksten på Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, så det fremgår, hvornår vælgererklæringerne til dette parti vil blive slettet. 

Vedrørende dit tredje spørgsmål gælder eftertænksomhedsperioden også for vælgere, der er fritaget for digital post. Perioden regnes, fra vælgeren kontakter ministeriet. Der indlægges en forsinkelse i afsendelsen af brevet til vælgeren for at sikre, at de 7 dages eftertænksomhedsperiode overholdes. 

Vedrørende dit fjerde spørgsmål var det sådan inden den digitale platform, at partiet opbevarede vælgererklæringerne, indtil det kunne anmelde sig som opstillingsberettiget. Vælgere, der ønskede at trække en vælgererklæring tilbage, skulle derfor kontakte partiet. Der var ikke fastsat regler i loven om denne procedure.

Vi kan desuden oplyse, at der er muligt at “fortryde” en brevstemme. Det gør man ved at afgive en ny brevstemme. Kun den senest afgivne brevstemme indgår i valgresultatet. For så vidt angår reglerne om borgerforslag skal vi henvise til Folketinget. 

For så vidt angår dit femte spørgsmål om evalueringen af vælgererklæringsportalen blev den erstattet af, at man i 2019 besluttede at lave et helt nyt system til afgivelse af vælgererklæringer, der blev taget i brug i 2020 (https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/sep/nu-saettes-ny-vaelgererklaeringsportal-i-drift). Den beslutning skyldtes først og fremmest, at det tidligere system gjorde det muligt at omgå eftertænksomhedsperioden. Du kan læse den politiske aftale her: https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/ny-portal-skal-sikre-mod-snyd-ved-indsamling-af-vaelgererklaeringer

Vedrørende dit sjette, ottende, niende og tiende spørgsmål kan ministeriet oplyse, at eventuelle problemer med systemet håndteres løbende, efterhånden som ministeriet er blevet bekendt med dem. Ministeriet er ikke i øjeblikket bekendt med nogen grundlæggende problemer med systemets funktionalitet. 

I tilfælde, hvor ministeriet bliver bekendt med et konkret problem, der berører mange brugere af hjemmesiden, og som ikke hurtigt kan korrigeres, sætter ministeriet et banner på hjemmesiden med oplysning om fejlen, og hvornår den forventes at være løst.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal helt generelt henvise vælgere, der har problemer med at afgive en vælgererklæring, til at kontakte ministeriet direkte på valg@im.dk. For at vi kan hjælpe bedst muligt, anbefaler vi, at man sender et skærmprint af fejlmeldingen samt oplysning om, hvilken browser og hvilket device man har anvendt. Vælgeren kan også ringe på 72 26 90 00. 

For så vidt angår dit syvende spørgsmål om tilgængelighedserklæringen for vælgererklæringsportalen kan vi oplyse, at den omhandler webtilgængelighedsloven. Formålet med webtilgængelighedsloven er at gøre det nemmere for personer med handicap at benytte myndigheders hjemmesider. Du kan læse om loven her: https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lovgivning/. Tilgængelighedserklæringen har derfor ikke noget at gøre med hjemmesidens “oppetid” eller lignende.

Med venlig hilsen
Laura Hansen
Fuldmægtig, Demokrati – Valgenheden
@ valg@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Tlf. 7226 9000
Læs ministeriets datapolitik her
www.sum.dk