Politik

Fred:

Etablere våbenhvile mellem Ukraine og Rusland hurtigst muligt.
Deeskalere i forhold til Rusland, Kina og deres allierede.
Danmark skal arbejde for at NATO forbliver en forsvarsalliance.
Ingen støtte til krigsførende lande. Humanitær hjælp, husning af flygtninge og genopbygning undtaget.
Ukraine skal ikke være NATO-land.
Nej til flere NATO-lande. Udvidelse skaber konflikt.


Økonomi:

Al krigsstøtte omdirigeres til brug for de udsatte i Danmark; ældre, sygdomsramte, børn og unge.
Minkavlere der skal have erstatning, skal have den nu.
Kontanterne skal ikke afskaffes foreløbigt. Bankerne og erhvervslivet må ikke besværliggøre brugen af kontanter for kunderne.  
Der skal ikke betales skat af allerede beskattede penge.
Arveafgiften skal sænkes.
Slut med omvendt bevisbyrde i skattesager.


Grøn omstilling:

Penge til forskning på alternative bæredygtige og holdbare klimaløsninger.
Vind, sol, brint, samt udvikling af andre bæredygtige energiformer.
Atomkraft Ja tak.
Aftalen med den planlagte energiø i Nordsøen skal genforhandles og øen udstyres med moderne atomkraft, fremfor flere vindmøller.
Danmark skal være et økologisk land – i samarbejde med landbrug/fiskeri.
Plant træ kampagner med de bedste co2 opsamlende træsorter.
Forberedelse til voldsomme klimaforandringer; skovbrande, vandstigninger, naturkatastrofer.
Seriøs indsats mod alle former for forurening.


Borgere og samfund:

Hjælp til de svage; børn, ældre, handicappede, kronisk og psykisk syge.
Opgradering af sygehusvæsen (sundt arbejdsmiljø).
Bedre ældrepleje. Bedre løn og flere hænder.
Antisociale tiltag. Kontrol med elektronik i forhold til børn og unge.  
Fokus på kost, ernæring og idræt i skolerne.
De som vil arbejde, skal have arbejde og prioriteres først.
De som ikke kan arbejde fuld tid, bør hjælpe de som kan arbejde (flere nyttejobs).
De som vil arbejde, men ikke kan, skal hjælpes til flexjobs eller førtidspension.
De som ikke vil arbejde får minimumsydelse. Luk jobcentre.


Folketinget:

Slut med at lyve (bevidst fremsatte usandheder) over for befolkningen. Ansvar!
Ansvar ved lovbrud – på lige fod med befolkningen.
Et flertal i Folketinget bør ikke kunne foranledige retssager mod politiske modstandere. Der kan ikke rejses sager fra tidligere valgperioder.
Ikke flere hovsa-sager uden ansvar.
Politiske undersøgelser kan ikke underkende dommerundersøgelser.


Forskning og fremskridt:

Kunstig intelligens (AI) skal kortlægges og tøjles nu. Diskussion og evt. lovgivning. Skal ske internationalt, gerne i samarbejde med FN.
Nye fødevarekilder udvikles. Eksempelvis: insekter, tang, plantebaseret.


Retsvæsen og politi:

Forebyggelse skal vægtes højere end straf.
Resocialisering skal vægtes højere i fængselssystemet.
Længere uddannelse til politifolk og fængselsbetjente.
Bedre løn til politifolk og fængselsbetjente.
Nej til kollektive straffe.
Straframmen for fuldbyrdet voldtægt hæves.
Straframmen for forbrydelser mod børn hæves.  


Dyrevelfærd:

Alle dyr under samme lovgivning.
Mere kontrol med slagterierne.
Forhøjede bøder og fængselsstraf til mennesker der mishandler dyr.
Forbud mod pelsdyravl.
Forbud mod import og salg af madvarer som produceres under forhold der må betegnes som dyrplageri (Foie gras, hajfinnesuppe og lign.)  

 

 

Image
Image
Image
Image