Politik

Fred:

 • Etablere våbenhvile mellem Ukraine og Rusland hurtigst muligt.
 • Etablere våbenhvile mellem palæstinenserne og israelerne nu.
 • Indlede forhandlinger om en varig løsning med en palæstinensisk stat og fredelig sameksistens med Israel.
 • Deeskalere i forhold til Rusland, Kina og deres allierede.
 • Danmark skal arbejde for at NATO forbliver en forsvarsalliance.
 • Ingen støtte til krigsførende lande. Humanitær hjælp, husning af flygtninge og genopbygning undtaget.
 • Ukraine skal ikke være NATO-land.
 • Nej til flere NATO-lande. Udvidelse skaber konflikt.


Økonomi:

 • Al krigsstøtte omdirigeres til brug for de udsatte i Danmark; ældre, sygdomsramte, børn og unge.
 • Minkavlere der skal have erstatning, skal have den nu.
 • Kontanterne skal ikke afskaffes. Bankerne og erhvervslivet må ikke besværliggøre brugen af kontanter.
 • Der skal betales mindre skat af allerede beskattede penge.
 • Færre afgifter.
 • Arveafgiften skal sænkes.
 • Ingen moms på sunde fødevarer.
 • Omvendt bevisbyrde er ikke et retssamfund værdigt, det skal ændres.
 • SKAT er til for borgens skyld, ikke omvendt.


Grøn omstilling og energiudvikling:

 • Kernekraft indføres hurtigst muligt.
 • Landbrug og fiskeri skal prioriteres og genoprettes.
 • Afvisning af CO2 skræmmekampagner og nej til klimaafgifter.
 • Øge forskning på alternative bæredygtige- og holdbare energiløsninger.
 • Alle skadelige giftstoffer fjernes fra fødevarer, landbrug og miljø.
 • Al import indeholdende skadelige giftstoffer forbydes.
 • Fjerne solmarker, og udvide områder med fri natur.
 • Solenergi med power bank på såvel offentligt som privat nybyggeri.
 • Utidssvarende Rensningsanlæg skal renoveres og sikres.
 • Plant flere træer og spar på import af træ.
 • Øge beredskab til at modgå vandstigninger ved storm.
 • Seriøs indsats mod alle former for naturforurening.
 • Fokus på anvendelse af plastik.
 • Fokus på affaldsdumpning.


Borger og samfund:

 • Hjælp til de svage; børn, ældre, handicappede, kronisk og psykisk syge.
 • Opgradering af sygehusvæsen (sundt arbejdsmiljø).
 • Bedre ældrepleje. Bedre løn giver flere hænder.
 • Antisociale tiltag. Kontrol med elektronik i forhold til børn og unge.
 • Fokus på kost, ernæring og idræt i skolerne.
 • De som vil arbejde, skal påskønnes.
 • De som ikke kan arbejde fuld tid, bør hjælpe de som kan arbejde (flere nyttejobs).
 • De som vil arbejde, men ikke kan, skal hjælpes til flexjobs eller førtidspension.
 • De som ikke vil arbejde får minimumsydelse. Luk jobcentre.


Folketinget:

 • Slut med at lyve (bevidst fremsatte usandheder) over for befolkningen.
 • Ansvar ved lovbrud – på lige fod med befolkningen.
 • Et flertal i Folketinget bør ikke kunne foranledige retssager mod politiske modstandere.
 • Ikke flere hovsa-sager uden ansvar.
 • Politiske undersøgelser kan ikke underkende dommerundersøgelser.
 • Politikeres fratrædelses- og pensionsordninger ændres til, at være på lige fod med befolkningens.
 • For at modgå ansvarsforflygtigelse oprettes uafhængige forfatnings- og forvaltningsdomstole.


Forskning og fremskridt:

 • Kunstig intelligens (AI) skal kortlægges og sikres. Diskussion og evt. lovgivning skal ske internationalt, gerne i samarbejde med FN.
 • Nye fødevarekilder udvikles. Eksempelvis: insekter, tang, plantebaseret.
 • Uddannelsesinstitutioner og forskning skal opprioriteres.


Retsvæsen og politi:

 • Forebyggelse skal vægtes højere end straf.
 • Resocialisering skal vægtes højere i fængselssystemet.
 • Længere uddannelse til politi- og fængselsbetjente.
 • Fuld løn til politi- og fængselsbetjente under uddannelse.
 • Nej til kollektive straffe, foreningsforbud og lignende.
 • Straframmen for fuldbyrdet voldtægt hæves.
 • Straframmen for forbrydelser mod børn hæves.
 • Knivloven ændres så den rammer de som bærer kniv i nattelivet og i større forsamlinger, samt andre steder som må betragtes som skærpende. Højere minimumsstraffe: 1 år. og herefter kumulativ straf ved gentagelser op til 3 år. Straf for knive i hjemmet fjernes.
 • Strafferammen for at bære skydevåben hæves til 5 års fængsel.
 • Straframmen for folk der opbevarer våben i hjemmet sænkes. 1 år. Undtaget de sager hvor folk opbevarer større mængder, her skærpes straffen yderligere.
 • Indsattes rettigheder må sikres hurtigst muligt, særligt omkring varetægtsfængsel, besøgsforhold og erstatninger for uberettiget fængsling.
 • Legalisering af cannabis.


Dyrevelfærd:

 • Alle dyr under samme lovgivning.
 • Mere kontrol med slagterierne.
 • Forhøjede bøder og fængselsstraf til mennesker der mishandler dyr.
 • Forbud mod pelsdyravl.
 • Forbud mod import og salg af madvarer som produceres under forhold der må betegnes som dyrplageri (Foie gras, hajfinnesuppe og lign.)
 • Dyrepoliti oprettes hurtigst muligt.
Image
Image
Image
Image