Image

Jørn Nielsen, Forfatter
Formand
Politik: Indenrigs- og udenrigspolitik / forsvarspolitik
Fyns kreds

Image

Suss B. Nielsen, Sygeplejerske
Næstformand
Politik: Social- og sundhed / Retspolitik
Midtsjællands kreds

Image

René Borg, Psykoterapeut
Næstformand
Politik: Rets- og socialpolitik
Fyns kreds

Image

Emilie Bendixen, Salgsassistent
Formand ungdomspartiet
Politik: Social- og sundhed
Midtsjællands kreds

Image

Christina Søemod, Socialpædagog
Politik: Social- og sundhed / Retspolitik
Sydsjællands kreds

Image

Carsten Wärme, Renovationsarbejder
Politik: Social- og sundhed / Retspolitik
Sydsjællands kreds

 
Image

Carlos Brobjerg, Kok
Politik: Uddannelse og forskning
Københavns kreds

Image

Bjarne Monsrud, Letbanefører
Politik: Indenrigspolitik
Midtjyllands kreds

Image

Tobias Amitzboell, Handicapmedhjælper
Politik: Grøn omstilling og Energiudvikling
Sydsjællands kreds

Image

Martin Fahmy, Tolk Udenrigspolitik / Indvandring og asyl / værdipolitik
Nordsjællands kreds

Image
Image
Image
Image