Stabilt Demokratis kommentar til svar fra Demokratikontoret

24. oktober 2023

Vi har modtaget svar på Stabilt Demokratis henvendelse til Demokratikontoret og valgenheden 24. oktober 2023. Det nytter ikke noget at skrive videre på den sag, men vi vil gerne holde jer der har afgivet vælgererklæringer orienteret. Derfor denne kommentar. Som det fremgår af svaret fra Demokratikontoret og Valgenheden placeres ansvaret for de kritisable forhold, hos politikerne. I kan være helt sikker på, at det er noget af det første vi vil søge ændret når vi får mandater.

Vedrørende den syv (7) dage lange eftertænksomhedsperiode:

Demokratikontoret/valgenheden henviser til politiske beslutninger, til folketingsloven og at der i flere omgange har været ”politisk flertal til at opretholde eftertænksomhedsperioden”. Vi kan kun gisne om hvad der ligger bag dette flertal. Skyldes det et levn fra før digitaliseringen? Er det fordi politikerne ikke har sat sig ordentlig ind i sagerne, grundet mængden af dokumenter og arbejdspres, eller er det en bevidst indsat bremse på opstilling af nye partier. Uanset årsagen er vi i Stabilt Demokrati lodret uenige i den måde indhentelsen af vælgererklæringer besværliggøres og forsinkes på.

En ”eftertænksomhedsperiode” til voksne mennesker med stemmeret, der kun hvis absolut nødvendigt benytter deres MitID eller går på Borgerservice? Vi har ikke talt med en eneste som synes eftertænksomhedsperioden er nødvendig, efter at de har benyttet deres ID for at underskrive. Når man her til lægger, at det tydeligt fremgår på ministeriets egen hjemmeside omhandlende vælgererklæringer og under overskriften ”sådan gør du” (punkt 4.) at den enkelte til enhver tid kan trække sin vælgererklæring tilbage, giver det absolut ingen mening.

Hos Stabilt Demokrati håber vi naturligvis, at du husker at gennemse din e-Boks syv (7) dage efter du har benyttet dit ID til at starte din vælgererklæring, eller at du orker at gå på Borgerservice ugen efter du lige har været dernede.

Vedrørende de 18 måneders minimum for opstillingsberettigelse:

Her finder Stabilt Demokrati det kritisabelt, at partier der er stemt ind og derfor ikke længere er en del af den proces der giver nye partier mulighed for at opstille og deltage i demokratiet, stadig befinder sig på listen med mulige og kommende opstillingsberettigede partier.

I dette tilfælde drejer det sig om Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg. At den 18 måneder lange opstillingsperiode endnu ikke er udløbet, betyder at de som afgav vælgererklæring til Danmarksdemokraterne før valget sidste år, ikke kan afgive vælgererklæring til andre partier før ovenfor nævnte periode er udløbet 2. januar 2024.

Vi anerkender formålet med at den enkelte borger kun kan afgive en vælgererklæring ad gangen og at der i den 18 måneder lange periode, som i øvrigt kan forlænges, ligger en beskyttelse af de partier der søger opstilling. Men vi mener stadig, at et parti som er valgt ind i folketinget straks skal fjernes fra listen og opstillerne sættes fri.

At vi har fat i noget af det rigtige, viser svaret fra Demokratikontoret: I anledning af din henvendelse har vi ændret teksten på Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, så det fremgår, hvornår vælgererklæringerne til dette parti vil blive slettet. Ændringen kan ses hvis du klikker ind på partiet Danmarksdemokraterne, som stadig står på listen over partier der ønsker at samle stemmer til opstilling til folketingsvalg. Her citeret: Status: Partiet kan nu stille op til valg. Vælgererklæringer er bundet til partiet, så længe partiet er opstillingsberettiget på grundlag af indsamlingen, dvs. til den 2. januar 2024. Derefter bliver vælgererklæringerne slettet, og vælgerne vil igen kunne afgive en vælgererklæring til folketingsvalg.

Det er ikke sådan at vi danser i gaderne fordi vi har opnået minimal indflydelse på processen med vores henvendelse og har fået sat vores personlige præg på vælgererklæring.dk Men vi håber at du husker os når julen og nytåret er overstået og giver os din vælgererklæring. 

Vedrørende eftertænksomhedsperioden for borgere der er fritaget for digital post:

Her kan vi glæde jer med, at der for en god ordens skyld (Citat) ”indlægges en forsinkelse i afsendelsen af brevet til vælgeren for at sikre, at de 7 dages eftertænksomhedsperiode overholdes. Ja men det er da bare dejligt, at demokratiet virker for os alle og ministeriet sørger for at forsinke jeres post. Det skulle jo nødigt gå for hurtigt med brevomdelingen.

Vedrørende tidligere tiders mulighed for at trække vælgererklæringer tilbage:

Det er fint med den nye (digitale) løsning der giver rig mulighed for at fortryde. Vi ser bare ingen grund til at processen skal forsinkes og borgerne skal forvirres unødigt, hvilket fremgår af de mange henvendelser vi har fået fra opstillere. I den forbindelse tillod vi os at sammenligne med andre vigtige valghandlinger, herunder borgerforslag og selve valget.

Vedrørende de mange problemer som opstillere har oplevet, i forbindelse med at portalen med vælgererklæringer gik ned:

Mange kontaktede os med problemer i de dage hvor siden med vælgererklæringer gik ned og det er naturligvis både ærgerligt og bekymrende for et parti der netop er gået i gang med at indhente vælgererklæringer. Borgerne fik enten ingen svar i deres indbakke, kunne ikke komme igennem, eller blev oplyst om, at de ikke var stemmeberettigede i Danmark. Hertil kommer flere der med forsinkelse – den famøse eftertænksomhedsperiode på syv (7) dage – var blevet til elleve (11) dage eller flere.  

Af svaret fra Demokratienheden og Valgenheden fremgår det, at dette slet ikke var noget problem og at man bare kunne henvende sig. Hvor mange der fik gjort det har vi ingen anelse om, men vi håber at I som vil afgive en erklæring fik det gjort.

Læs i øvrigt hele korrespondancen mellem Indenrigsministeriet og Stabilt Demokrati her nedenfor.

Jørn Nielsen formand

21. november 2023