VEDTÆGTER FOR STABILT DEMOKRATI

Navn og hjemsted: § 1. Stabilt Demokrati har hjemsted i Danmark. Formål: § 2. Stabilt Demokratis formål er, at sikre Danmark mod deltagelse i uhensigtsmæssige og optrappende konflikter ude i verden, samt genoprette og fastholde tilliden til Folkestyret. Principprogram: § 3. Principprogrammet som det ser ud ved partiets grundlæggelse 2023, er Stabilt Demokratis Grundlov. Principprogrammet skal følges af partiets medlemmer, … Read More

VEDTÆGTER FOR LOKALE VÆLGERFORENINGER

§ 1 Vælgerforeningens navn er Stabilt Demokrati i ……….…………………………………. Kommune(r). Vælgerforeningen er tilsluttet Stabilt Demokrati. Vælgerforeningens formål: – at forestå det politiske arbejde i kommunen og fremføre partiets holdninger. De valgte         repræsentanter kan ikke have eller fremføre holdninger der er i strid med moderpartiet og det vedtagne principprogram. – at forestå opstillingen af kandidater til kommunevalg. – at forestå afholdelsen … Read More