Stop vanviddet før det er for sent!

Jørn Nielsen partiformand post@stabiltdemokrati.dk Stabiltdemokrati.dk Af flere medier fremgår det, at der i EU-regi arbejdes med planer om, at lade Danmark kontrollere tankskibe med russisk olie ombord, når de passerer danske farvande. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nægter at kommentere på forlydender om planerne. Det forstår vi godt, for nu må vanviddet stoppe før det udvikler sig yderligere. Sanktionerne er ikke … Read More

Demokratikontoret/Valgenheden og Indenrigsministeriet (svar)

24. oktober 2023 Kære Jørn Nielsen  Tak for din mail.  Vedrørende dit første spørgsmål kan ministeriet ikke egenhændigt ændre eller afskaffe eftertænksomhedsperioden, da denne er fastsat i folketingsvalgloven. Det kræver flertal i Folketinget. Som nævnt har der løbende været politisk flertal for at opretholde eftertænksomhedsperioden på syv dage. Det samme gælder for dit andet spørgsmål. De 18 måneders minimum for opstillingsberettigelse følger af loven og … Read More

Att. Demokratikontoret/Valgenheden og Indenrigsministeriet

12. oktober 2023 Kære Laura Hansen Jeg har modtaget jeres mail af mandag d. 2. oktober og takker herfor. Som tidligere nævnt, er vi klar over, at det ikke er valgnævnet og heller ikke jeres kontor der vedtager lovene, men at valgenheden og indenrigsministeriet alene administrerer dem. Men da partiets henvendelse i høj grad vedrører selve administrationen af systemet omkring … Read More