Kære medlem

Medlemsbrev marts 2024. Vi skriver til dig fordi du har givet os navn og e-mailadresse, samt eventuelt krydset af i feltet med ønske om medlemskab af Stabilt Demokrati. Hvis ikke du ønsker at blive medlem, skal du blot se bort fra denne meddelelse. Vi sletter automatisk når vi ikke har hørt fra jer efter to henvendelser, eller hvis I beder … Read More

Stabilt Demokratis kommentar til svar fra Demokratikontoret

24. oktober 2023 Vi har modtaget svar på Stabilt Demokratis henvendelse til Demokratikontoret og valgenheden 24. oktober 2023. Det nytter ikke noget at skrive videre på den sag, men vi vil gerne holde jer der har afgivet vælgererklæringer orienteret. Derfor denne kommentar. Som det fremgår af svaret fra Demokratikontoret og Valgenheden placeres ansvaret for de kritisable forhold, hos politikerne. I … Read More

Demokratikontoret/Valgenheden og Indenrigsministeriet (svar)

24. oktober 2023 Kære Jørn Nielsen  Tak for din mail.  Vedrørende dit første spørgsmål kan ministeriet ikke egenhændigt ændre eller afskaffe eftertænksomhedsperioden, da denne er fastsat i folketingsvalgloven. Det kræver flertal i Folketinget. Som nævnt har der løbende været politisk flertal for at opretholde eftertænksomhedsperioden på syv dage. Det samme gælder for dit andet spørgsmål. De 18 måneders minimum for opstillingsberettigelse følger af loven og … Read More

Att. Demokratikontoret/Valgenheden og Indenrigsministeriet

12. oktober 2023 Kære Laura Hansen Jeg har modtaget jeres mail af mandag d. 2. oktober og takker herfor. Som tidligere nævnt, er vi klar over, at det ikke er valgnævnet og heller ikke jeres kontor der vedtager lovene, men at valgenheden og indenrigsministeriet alene administrerer dem. Men da partiets henvendelse i høj grad vedrører selve administrationen af systemet omkring … Read More

Demokratikontoret – Valgenheden

2. oktober 2023 Kære Jørn Nielsen  Tak for din mail.  Valgnævnet er et uafhængigt nævn, der blandt andet træffer afgørelse om godkendelse af nye partinavne. Nævnet har ikke indflydelse på indretningen af reglerne om afgivelse af vælgererklæringer. Derfor får du svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Eftertænksomhedsperioden på 7 dage blev første gang indført ved digitaliseringen af proceduren for indsamling af vælgererklæringer. … Read More

Brev til valgnævnet  

26. september 2023 Kære Valgnævn Jeg skriver til jer på vegne af- og som partileder for Stabilt Demokrati. Indledningsvis vil jeg bemærke, at jeg formentlig som en af mine første politiske handlinger overvejer at klage over den fremgangsmåde man har valgt at følge og gøre til lov, i forbindelse med indsamling af vælgererklæringer.  Inden det kommer så vidt, har jeg … Read More