Stabilt Demokratis kommentar til svar fra Demokratikontoret

24. oktober 2023 Vi har modtaget svar på Stabilt Demokratis henvendelse til Demokratikontoret og valgenheden 24. oktober 2023. Det nytter ikke noget at skrive videre på den sag, men vi vil gerne holde jer der har afgivet vælgererklæringer orienteret. Derfor denne kommentar. Som det fremgår af svaret fra Demokratikontoret og Valgenheden placeres ansvaret for de kritisable forhold, hos politikerne. I … Read More

VEDTÆGTER FOR STABILT DEMOKRATI

Navn og hjemsted: § 1. Stabilt Demokrati har hjemsted i Danmark. Formål: § 2. Stabilt Demokratis formål er, at sikre Danmark mod deltagelse i uhensigtsmæssige og optrappende konflikter ude i verden, samt genoprette og fastholde tilliden til Folkestyret. Principprogram: § 3. Principprogrammet som det ser ud ved partiets grundlæggelse 2023, er Stabilt Demokratis Grundlov. Principprogrammet skal følges af partiets medlemmer, … Read More

VEDTÆGTER FOR LOKALE VÆLGERFORENINGER

§ 1 Vælgerforeningens navn er Stabilt Demokrati i ……….…………………………………. Kommune(r). Vælgerforeningen er tilsluttet Stabilt Demokrati. Vælgerforeningens formål: – at forestå det politiske arbejde i kommunen og fremføre partiets holdninger. De valgte         repræsentanter kan ikke have eller fremføre holdninger der er i strid med moderpartiet og det vedtagne principprogram. – at forestå opstillingen af kandidater til kommunevalg. – at forestå afholdelsen … Read More

Tiden kan være moden til våbenhvile i Ukraine

kronik bragt i Jyllandsposten tirsdag den 3. oktober 2023 Af Gunnar Olesen, International rådgiver, cand.scient.pol. Krigen har vist at flere forhåndsantagelser var forkerte. Den har svækket Rusland, men styrket Kina og andre BRICS-lande, hvorfor der er tegn på at USA ønsker krigen stoppet, inden Ukraine forbløder.  *** Mette Frederiksen bruger Ukraine til at vise ”Corona-handlekraft” og formentlig til et forsøg … Read More

Demokratikontoret – Valgenheden

2. oktober 2023 Kære Jørn Nielsen  Tak for din mail.  Valgnævnet er et uafhængigt nævn, der blandt andet træffer afgørelse om godkendelse af nye partinavne. Nævnet har ikke indflydelse på indretningen af reglerne om afgivelse af vælgererklæringer. Derfor får du svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Eftertænksomhedsperioden på 7 dage blev første gang indført ved digitaliseringen af proceduren for indsamling af vælgererklæringer. … Read More

Brev til valgnævnet  

26. september 2023 Kære Valgnævn Jeg skriver til jer på vegne af- og som partileder for Stabilt Demokrati. Indledningsvis vil jeg bemærke, at jeg formentlig som en af mine første politiske handlinger overvejer at klage over den fremgangsmåde man har valgt at følge og gøre til lov, i forbindelse med indsamling af vælgererklæringer.  Inden det kommer så vidt, har jeg … Read More

Et knæ i ryggen og peberspray i ansigtet er et symptom på, at noget er helt galt i politiet

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten, søndag den 24. september 2023 Af René Borg, tidl. politiassistent Konsekvenserne af en halveret politiuddannelse er som at være tilskuer til et trafikuheld i langsom gengivelse. Og politiets ledelse har blot set til, mens situationen forværres – og hvor ender det henne? Amerikanske tilstande? Som tidligere politiassistent venter jeg i spænding på, når medierne stiller politiets … Read More

FAT DET NU: RUSLAND HAR RETTEN PÅ SIN SIDE I UKRAINE

Bragt som kronik i Politiken fredag den 22. september 2023 Af Thorkild Kjærgaard Historiker, dr.phil. Præsident Zelenskyj burde have overgivet sig med det samme. Han har uden gode grunde bragt sit land ud i en grusom krig med umådelige tab af menneskeliv og menneskelig ulykke. SIDEN AFSLUTNINGEN af Store Nordiske Krig med Freden i Nystad 1721 har Rusland været Europas største, … Read More

TIDEN ER INDE, HVOR USA SKAL BRYDE MED UKRAINE

Bragt som kronik i Berlingske lørdag den 26. august 2023 Af Thorkild KjærgaardHistoriker, dr.phil. Når krigen i Ukraine nævnes, er det altid med en tilføjelse om, at det var Rusland, der angreb, ofte tillige, at angrebet var ”uventet” og ”uprovokeret.” Det var ganske rigtigt russiske tropper, der overskred grænsen til Ukraine tidligt om morgenen den 24. februar 2022, men det … Read More

Stop krigsdansen, før det er for sent

Bragt som debatindlæg Jyllands Posten mandag 7. februar 2022 Jørn Nielsen Forfatter I årtier har politikere, medier og meningsdannere ingen bekymringer haft, mens USA, dets militærindustri og Nato har omringet Rusland med nye alliancelande og missilforsvar. Senest har sanktioner designet til at inddæmme og presse Rusland yderligere og udskamning af præsident Putin vundet indpas. »Stik piben ind, lad europæerne afgøre, hvad der … Read More